Cestujte s nami.

minilines

Prepravné služby

Zákazníkom poskytujeme vnútroštátnu a medzinárodnú prepravu osôb.

Spoluprácu zakladáme na individuálnom prístupe. Vyhovieme vám tak, aby sme našli najlepšie riešenie pre vašu prepravu.

Autobusová preprava (zájazdy)
Čítať viac Skryť

Poskytujeme príležitostnú autobusovú prepravu - zájazdy (jednodňové, viacdňové) pre skupiny osôb, resp. prepravu na rôzne spoločenské a rodinné akcie (napr. svadby, kary, stretnutia spolužiakov po rokoch, a pod.). Jazdíme na území Slovenska, ale aj do zahraničia (napr. Rakúsko, Česká republika, Maďarsko).

Prepravu poskytujeme prostredníctvom dvoch autobusov značky Iveco a Karosa s kapacitou obsadenia 53, resp. 49 miest. Autobusy sú klimatizované a disponujú bezpečnostnými pásmi a priestorom pre prepravu batožín.

Autobusová preprava (zvozy a kyvadlová doprava)
Čítať viac Skryť

Zabezpečíme vám osobitnú pravidelnú prepravu pre závody a podniky, napr. zvozy zamestnancov alebo kyvadlovú dopravu.

Privátne transféry
Čítať viac Skryť

Zabezpečíme vám privátny transfér osôb osobnými vozidlami prémiovej kategórie napr. z letísk a pod. (letisko Bratislava, Schwechat, Budapesť).

Informácie pre zákazníkov

Informácie pre zákazníkov našich prepravných služieb.

Podľa požiadaviek Zákona o cestnej doprave poskytujeme našim zákazníkom pred poskytnutím služieb nasledovné informácie.

Základné informácie
Čítať viac Skryť

Prepravné služby vám poskytne naša spoločnosť minilines+ s. r. o. so sídlom Štefánikova 5, 811 06 Bratislava. Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III, oddiel Sro, vložka č. 85321/B. IČO: 47243252, DIČ: 2023638023, IČ DPH: SK2023638023

Prepravný poriadok
Čítať viac Skryť

Preprava osôb sa riadi zmluvou o preprave osôb. Ak ste spotrebiteľ, zmluva sa riadi Občianskym zákonníkom. Ak ste podnikateľ, zmluva sa riadi aj Obchodným zákonníkom. Podrobnosti o preprave rieši náš Prepravný poriadok, ktorý nájdete tu. Zmluva o preprave je uzatvorená na dobu určitú do skončenia prepravy. Cestovné určujeme vopred a na základe dohody s vami. Cestovné je vrátane DPH.

Oprávnenia
Čítať viac Skryť

Na prepravu osôb máme potrebné povolenia. Vnútroštátnu prepravu vám poskytujeme na základe povolenia OÚ Bratislava udeleného na obdobie od 05.04.2022 do 05.04.2032. Medzinárodnú prepravu vykonávame podľa Licencie Spoločenstva vydanej OÚ Bratislava na obdobie od 04.08.2022 do 05.04.2032. Bližšie informácie nájdete tu. Voči štátu si plníme všetky daňové a odvodové povinnnosti. Daňový úrad Bratislava určil, že sme spoľahlivý daňový subjekt.

O nás

Sme profesionáli.

Sme rodinná firma. Naši vodiči majú dlhoročné skúsenosti v oblasti cestnej dopravy a prepravy osôb vo verejnej doprave, ako aj v súkromnej sfére.

Konateľ našej spoločnosti p. Marek Bardač vlastní osvedčenie o odbornej spôsobilosti v oblasti cestnej dopravy vydaného podľa nariadenia EP a Rady (ES) č. 1071/2009. Odbornú garanciu poskytovaných služieb preto nemusíme zabezpečovať prostredníctvom externých osôb. Jeho odborný profil dokumentuje aj to, že disponuje oprávnením inštruktora autoškoly.

Referencie
Čítať viac Skryť

Naša spoločnosť poskytla prepravné služby aj týmto subjektom:

  • materské, základné a stredné školy (jednodňové poznávacie výlety žiakov, školy v prírode, lyžiarske zájazdy a pod.)
  • najväčší železničný dopravca v rámci tzv. náhradnej autobusovej dopravy počas výluk
  • správca vodných tokov a povodí na Slovensku
  • iní dopravcovia z územia Slovenskej republiky v rámci subdodávok
  • skupiny osôb v prípade rodinných a spoločenských udalostí (napr. svadby, kary)
Na váš záujem o cenovú ponuku alebo na iný podnet sa budeme snažiť reagovať v najkratšom čase.

* Povinné položky

Kontakty

minilines+ s. r. o.
Štefánikova 5
811 06 Bratislava

+421 940 177 666
[javascript protected email address]
Sledujte nás: Instagram

Bankové spojenie:
IBAN: SK24 1100 0000 0029 2488 5207
SWIFT: TATR SK BX
Banka: Tatrabanka, a. s., Hodžovo nám. 3,
P. O. Box 42, 850 05 Bratislava